پروژه اداری جردن

طراحی تجاری پروژه 90 متری

در این پروژه اداری که کارفرمای آن شرکت نفت بود با توجه به عدم مالکیت دائم سعی کردیم با انتخاب رنگ مشکی(نماد قدرت) برای جدار ها و مبلمان بیشترین تاثیر را در جهت داشتن فضایی لوکس و چشمگیر متناسب با کاربری فضا داشته باشیم. انتخاب پارچه چرم برای مبلمان چستر دقیقا متناسب با کاربری انتخاب شده و تعریف کننده خوبی از فضای لوکس و مدرن هست.

فرم درخواست طراحی دکوراسیون