نظارت؟

پس از اتمام پروسه طراحی و عقد قرارداد اجرا،نوبت به تیم نظارت  استودیو معماری زمان  می‌رسد که تیم نظارت مجموعه ما به دو بخش نظارت بر طراحی و نظارت بر اجرا می‌شود.

 

نظارت بر طراحی؟

در این بخش، تیم نظارت بر طراحی وظیفه دارد با در دست داشتن طراحی‌های سه بعدی مجددا سر پروژه حاضر می‌شوند. در این مرحله باید محل دقیق ستون‌ها مشخص، شرایط تخریب بررسی و گمانه زنی ها انجام شود. ابعاد هر بخش مجدداً چک می‌شود تا احتما بروز خطا در اجرا را کاهش دهیم.

 

نظارت بر اجرا؟

با توجه به بررسی‌های انجام شده، وارد مرحله اجرا می‌شویم که در این بخش دوربین های نظارتی در پروژه نصب می‌شوند که در 24 ساعت شبانه روز پروژه قابل بررسی و نظارت باشند و علاوه بر آن ناظر مقیم و مجری هم روزانه در پروژ حاضر می‌شوند و تمام مراحل اجرا را با دقت و نظم پیگیری می‌کنند.

برای دیدن نمونه کارها و تماس با ما روی لینک های زیر کلیک کنید.