پروژه فرمانیه

طراحی داخلی پروژه 200 متری

https://www.youtube.com/watch?v=AoPiLg8DZ3A

در این پروژه به دلیل موقت بودن خانه برای کارفرما امکان اعمال تغییرات اساسی بر روی جدار ها و سقف و کف نبود و رفع چالش شکست ها و ستون قطور میان سالن،صرفا با چیدمان صحیح و استفاده درست برای رنگ مبلمان میسر شد. با در نظر گرفتن نقشه آن،حوزه بندی و فضا سازی متناسب با نیاز ساکنین را در کمال زیبایی و کارایی به ارمغان آوردیم. 

فرم درخواست طراحی دکوراسیون