بایگانی نویسنده: admin

A luxurious modern beauty salon, inspired by ancient Greek gods Athena and Aphrodite

before plan We designed a stone counter working with an accent wall to define the reception area. We also designed a beautiful cozy waiting room on the other side. Considering that the shampoo area is a wet area, the chosen area must have some quality; So we decreased the kitchen into the minimum standard area to […]

طراحی مدرن و لوکس یک سالن زیبایی با الهام از خدایان یونان باستان، آتنا و آفرودیت

سالن زیبایی لوندر ابتدا بنایی بود با پلانی مسکونی و نوساز که نیازمند تغییر عمده‌ی فضایی برای تبدیل آن به یک سالن زیبایی مجهز، مدرن و لوکس بود. کارفرما بعد از مشورت با چندی از همکاران و نتیجه نگرفتن، ناامید پیش ما آمده بود و اینجا داستان جذاب این پروژه شروع شد. مشخصات کلی : […]